logo webu

přihlášení k odběru novinek
a zasílání newsletteru
   
   motyl
 
 
terapie EFT

Terapie EFT

EFT v sobě obsahuje manuální a psychologické techniky, které vedou ke zpracování a osvobození se od prožitých negativních emocí, EFT jsou tedy techniky emočních svobod, kdy se kombinací jemného tlakového působení na patřičné meridiány a vědomého sdělení emočního rozpoložení docílí uvědomění prožité krizové situace. Tím se naruší bludný kruh určité „bloudící“ emoce.

Tvůrce metody je americký psychiatr dr. Gray Craig. Léčil vietnamské veterány, kteří si EFT zpracovali prožitky z války a uvědomili si, že mohou získat novou motivaci, nový smysl života, novou reálnou radost z budoucích dní. K nám ji přivezla a rozšířila paní Sindy Katamaya.

Konkrétně terapie probíhá tak, že klient přichází s konkrétní emocí nebo prožitkem, popř. jen s nejasným pocitem, za kterým společně hledáme konkrétnější důvody, a ty se zpracovávají. Např. tedy emoci – bojím se mluvit před lidmi, doplníme jejími důvody např. protože by se na mě dívali a smáli se mým nedokonalostem, zpracujeme tak, abychom našli prvotní důvody např. ve zlomyslných posměšcích spolužáků ve škole a aby si klient všechny tyto souvislosti uvědomil a současně na drahách meridiánů zpracoval. Poté je možno dojít k rozhodnutí klienta, že je schopen mluvit před lidmi a že se pozitivně hodnotí i v této situaci.  Někdy se jedná jen o jednu emoci, často se myšlenky a vzpomínky rozjedou k mnoha drobným důvodům, které tuto emoci zapříčinily a je třeba zpracovat každý z nich. Někdy se dokonce paradoxně odblokovává i přesvědčení klienta, že na něj nic ani EFT nefunguje a že jeho situace už je příliš ztracená. I toto však lze zpracovat, třeba nalezením staré průpovídky, kterou se ten dotyčný dozvěděl kdysi dávno, že „jemu už nic a nikdo nepomůže“ a jeho podvědomí si tento nesmysl velmi kvalitně uložilo a připomíná jej kdykoli, kdy ten dotyčný najde sílu něco změnit a zlepšit ve svém životě. Ale kde je trpělivost a alespoň zrnko víry v úspěch, tam je možno pomoci.

Při EFT se využívá mozková a podmozková paměť. Pokud se nám podaří starší stresovou nebo jinak negativní situaci slovně vyjádřit, v mozku si ji uvědomíme a jejím zpracováním předáváme zpět do nervového systému nové informace přes hypothalamická jádra až do patřičných míst nervových buněk kůry mozkové. Naladěním klienta na daný prožitý emocionální problém a stimulace bodů, meridiánů či čaker v kombinaci se slovním vyjádřením prožitku umožní odstranit negativní zabarvení prožitku a přeprogramovat jej na neutrální či pozitivní. Vyrovnáním porušeného energetického systému pak dosahujeme pocitu vnitřního vyrovnání a klidu. Dochází ke kvalitnímu energetickému propojení celého organismu, k odstranění psychologických zvratů a toxinů.

Terapie EFT je vhodná zejména pro tyto případy :
- strachy a fobie
- nadměrné pocení
- panické záchvaty vnitřního zmatku a úzkosti
- neurotické bolesti
- zlozvyky
- pocity viny a výčitky svědomí
- nespavost
- psychogenní průjmy či zácpa
- depresivní stavy
- závislost na kávě, alkoholu aj.
- psychogenní svědění kůže těla a kožní onemocnění
- některé druhy neplodnosti
- problémy v oblasti partnerských vztahů
- pocity osamocení a opuštění
- různé nutkavé pocity, obsese
- problémy s dětmi
- problémy s udržením hmotnosti – více u emočního hubnutí

Cena terapie je kalkulována podle konkrétního klienta a rozsahu jeho terapie, cena 1 terapie se pak pohybuje v rozmezí Kč 450 - 900. V rámci ceny je zahrnuta i konzultace klienta a jeho vývoje po skončení terapie. Doba trvání terapie se pohybuje okolo 90 až 120 minut.

 
© Jan Lodr, logotyp Milan Bauer